ČEHO se u nás dočkáte

Nabízíme individuální i typizované projekty, osadíme dům vhodným způsobem na pozemek, poradíme s výběrem pozemku nebo se změnami ve stávající projektové dokumentaci.

stavebníci

na základě vašich přání, zvyků, snů, ale i finančních možností, i podle silných a slabých stránek vašeho pozemku zhotovujeme:

  • architektonickou studii, dokumentaci pro ohlášení stavby/ dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro provedení stavby, možná je i další spolupráce během realizace stavby ať už doporučenou spřátelenou firmou či vybranou stavebníkem

realizační firmy

  • výrobní dokumentace, jednotlivé panely/stěny, výkaz výměr, přibližný počet spojovacího materiálu

Nízké ceny

ČILIKILI nemá žádného zprostředkovatele ani obchodního zástupce, kteří by cenu za poskytovanou službu navyšovali.

Férového jednání

Vlastní doporučení je tou nejcennější odměnou, proto jednáme vždy na rovinu, nic nezatajujeme ani neskrýváme.

Cena za projektovou dokumentaci podepsaná a odsouhlasená na začátku procesu zůstává neměnná, nejsou žádné poplatky za umístění domu na pozemek, napojení na sítě atd.

Pokud se nejedná o zásah shůry ( státní správy ), jsou domluvené termíny dodržovány.

 ČEHO SE DOČKALI STAVEBNÍCI - REFERENCE

stavebník Jan

„Terezu jsem navštívil se záměrem získat inspiraci ke stavbě dřevostavby. Jako panelákové dítě jsem zprvu uvítal nabídku na vytvoření architektonické studie. Několik „koučovacích“ setkání vedených v přátelském duchu dalo mým představám konkrétnější tvary. Tereza mi trpělivě vysvětlovala výhody a nevýhody navrhnutých řešení, poradila se skladbou materiálů, doporučila technologická řešení, navštívila se mnou Veletrh dřevostaveb. Rozhodl jsem se proto ve spolupráci pokračovat a nechal Terezu zpracovat kompletní dokumentaci ke stavebnímu povolení. Odpadla mi řada starostí se statiky, tesaři a dalšími profesemi – Tereza fungovala jako výborný prostředník a já dostal na konci pěkně svázaný hotový projekt. A výsledek? Na první pokus, bez námitek, jsem získal stavební povolení. Co nejvíce při spolupráci s Terezou oceňuji je její strukturovanost a způsob, jakým přemýšlí – dokáže naslouchat, být trpělivá a lidská, brát v potaz různé životní situace. Zároveň umí skvěle zdůraznit opravdu důležité věci. Tereza získala mou důvěru – teď jsem rád, že mi dělá stavební dozor.“