Do 9/2022 už jsou naplněné projekční kapacity a není tak bohužel možné přijmout další zakázky. Děkuji za pochopení.

nabízí zpracování projektové dokumentace pro:                       

D Ř E V O S T A V B Y

 • difúzně otevřené
 • sloupkové
 • panelové
 • skeletové

v rozsahu: architektonická studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro ohlášení/stavební povolení, prováděcí dokumentace, výrobní dokumentace včetně výkazů výměr stavební části

N O V O S T A V B Y  I  R E K O N S T R U K C E  Z  K O N V E N Č N Í C H  M A T E R I Á L Ů

 • z keramických tvárnic ( porotherm, heluz ), plných cihel

 • pórobetonových tvárnic ( ytong, porfix )

v rozsahu: architektonická studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro ohlášení/stavební povolení, prováděcí dokumentace

N O V O S T A V B Y  I  R E K O N S T R U K C E  Z  A L T E R N A T I V N Í C H  M A T E R I Á L Ů

 •     sláma v kombinaci se dřevem

v rozsahu: architektonická studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro ohlášení/stavební povolení, prováděcí dokumentace

Vše ve spolupráci s odbornými profesemi v rozsahu definovaným Vyhl. 499/ 2006 tedy:

 • koordinační část
 • stavební část
 • konstrukčně - statická část
 • požárně technické řešení stavby
 • technické zařízení budovy ( kanalizace, voda, elektro, vytápění, plyn, vzduchotechnika)
 • energetické posouzení stavby

Studio se zabývá projekty rodinných a bytových domů, občanské vybavenosti, projekty rekonstrukcí stavby, projekty půdních vestaveb.

Hlavní náplní jsou individuální projekty, ale nabízíme i typizovaná řešení.ČÍM SE ZABÝVÁME

 ČEHO SE DOČKALI STAVEBNÍCI - REFERENCE

stavebník Jan

„Terezu jsem navštívil se záměrem získat inspiraci ke stavbě dřevostavby. Jako panelákové dítě jsem zprvu uvítal nabídku na vytvoření architektonické studie. Několik „koučovacích“ setkání vedených v přátelském duchu dalo mým představám konkrétnější tvary. Tereza mi trpělivě vysvětlovala výhody a nevýhody navrhnutých řešení, poradila se skladbou materiálů, doporučila technologická řešení, navštívila se mnou Veletrh dřevostaveb. Rozhodl jsem se proto ve spolupráci pokračovat a nechal Terezu zpracovat kompletní dokumentaci ke stavebnímu povolení. Odpadla mi řada starostí se statiky, tesaři a dalšími profesemi – Tereza fungovala jako výborný prostředník a já dostal na konci pěkně svázaný hotový projekt. A výsledek? Na první pokus, bez námitek, jsem získal stavební povolení. Co nejvíce při spolupráci s Terezou oceňuji je její strukturovanost a způsob, jakým přemýšlí – dokáže naslouchat, být trpělivá a lidská, brát v potaz různé životní situace. Zároveň umí skvěle zdůraznit opravdu důležité věci. Tereza získala mou důvěru – teď jsem rád, že mi dělá stavební dozor.“